Zoeken
Welkom op de website van basisschool De Bussel

 

Met ingang van  huidig schooljaar zal De Bussel werken met het International Primary Curriculum (verder genoemd: IPC).  Hier leest u er meer over.

OBS De Bussel: de school met PIT!
 
Daar leer je met Plezier
Daar word je gewaardeerd op je Inzet en Talenten!
 
Kinderen van nu zullen straks misschien een beroep uitoefenen dat nu nog niet bestaat. Hoe kunnen we hen daar zo goed mogelijk op voorbereiden? Op De Bussel zijn we ervan overtuigd dat hiervoor nieuwe ideeën bedenken, deze kunnen uitwerken en analyseren nodig is. Ook het kunnen formuleren van een eigen onderbouwde visie of zal een grote rol spelen. Hiervoor moet je over vaardigheden beschikken  waarmee je een probleem erkent of herkent en moet je tot een plan kunnen komen. Hoe breng je dit plan over en hoe werk je samen?  
 
Dit alles oefen en leer je op De Bussel. We onderzoeken en ondernemen, we leren technieken, we nemen risico’s en leren van fouten, we stellen goede vragen, we kijken naar ons leerproces, we leren op te lossen, we zetten ICT in, we realiseren samen ons doel!
 
Nieuwsgierig naar onze school? Maak een afspraak voor een ‘rondleiding en gesprek op maat’ via 0229-233532! U bent van harte welkom op De Bussel! 


Francis Schruer
directeur
f.schruer@talenthoorn.nl
 

 

 
Het laatste nieuws leest u in onze nieuwsbrief  Het Busselnieuws!