Zoeken
Welkom op de website van OBS De Bussel 
 
Op De Bussel zijn kinderen welkom vanaf 3 jaar en 9 maanden tot 13 jaar.  Vanuit 1 visie en 1 pedagogische aanpak  begeleiden we de kinderen in hun ontwikkeling. Kinderen hebben ruimte om te leren naar belangstelling.   De Bussel is veilig, kleinschalig De Bussel heeft een ruim binnen- en buitengebied (1 ha) met uitdagende speelmogelijkheden.  De  kinderen komen met plezier,  de ouders zijn betrokken partners.   De Bussel biedt ondernemend onderwijs en behaalt goede resultaten. . 

De Bussel en verandering van schooltijden per zomer 2017

Evenals veel andere scholen stapt ook De Bussel met ingang van het nieuwe schooljaar over naar het 'vijfgelijkedagen-model' (continurooster). Het besluitproces heeft tijd genomen en is geheel gelopen onder verantwoordelijheid van de Medezeggenschapraad en in directe samenwerking met alle ouders en het team. Ruim 90 % van onze ouders heeft voor dit model gestemd. 

Hoe zien de schooldagen er na de zomervakantie uit: 

  • vijf identieke schooldagen, van 08.30 tot 14.15 uur 
  • geen vrije woensdagmiddag en vrijdagmiddag
  • lunchpauze met leerkrachten in de klas (geen aparte overblijfvoorziening)
  • tweemaal per dag buitenspelen
  • naschoolse opvang sluit elke dag direct aan op de lessen
Bent u op zoek naar een school voor uw kind en wilt u een keer een kijkje komen nemen op De Bussel? Neem dan contact op via 0229233532  en vraag naar mw. Francis Schruer of stuurt u een mail aan  f.schruer@talenthoorn.nl. We nodigen u graag uit om vrijblijvend kennis te komen maken! U kunt op De Bussel ook terecht voor flexibele opvang. De Bussel is elke dag geopend van 07.00 tot 18.30 uur