Zoeken
Welkom op de website van basisschool De Bussel

Open ochtenden:
Dinsdag 9 februari 2016 en donderdag 10 maart 2016 van 09:00 uur tot 11:00 uur
Kunt u niet komen? Belt u dan gerust voor een afspraak.

 
 

De Bussel werkt met het International Primary Curriculum (verder genoemd: IPC).  Hier leest u er meer over. Zie ook ons menu rechtsboven: IPC.

OBS De Bussel: de school met PIT!
 
Daar leer je met Plezier
Daar word je gewaardeerd op je Inzet en Talenten!
 
Kinderen van nu zullen straks misschien een beroep uitoefenen dat nu nog niet bestaat. Hoe kunnen we hen daar zo goed mogelijk op voorbereiden? Op De Bussel zijn we ervan overtuigd dat hiervoor nieuwe ideeŽn bedenken, deze kunnen uitwerken en analyseren nodig is. Ook het kunnen formuleren van een eigen onderbouwde visie of zal een grote rol spelen. Hiervoor moet je over vaardigheden beschikken  waarmee je een probleem erkent of herkent en moet je tot een plan kunnen komen. Hoe breng je dit plan over en hoe werk je samen?  
 
Dit alles oefen en leer je op De Bussel. We onderzoeken en ondernemen, we leren technieken, we nemen risicoís en leren van fouten, we stellen goede vragen, we kijken naar ons leerproces, we leren op te lossen, we zetten ICT in, we realiseren samen ons doel!
 

Samen leven, werken en ontdekken op De Bussel!
Op onze school hechten wij grote waarde aan de volgende ankers: prima opbrengsten, duidelijkheid, structuur, rust en samen leven in het kader van de Vreedzame School. Op de ochtenden werken we
aan de basisvakken rekenen, spellen, lezen en taal. In de middag werken we aan de vakken Engels, topografie, wereldoriŽntatie en creatieve vakken, dit alles binnen de methodiek IPC.
 
De Bussel staat bekend om zijn kleinschaligheid, de goede sfeer en een school te zijn waar ouders en
leerkrachten samen optrekken!

Nieuwsgierig naar onze school? Maak een afspraak voor een Ďrondleiding en gesprek op maatí via 0229-233532! U bent van harte welkom op De Bussel! 

Francis Schruer
directeur
f.schruer@talenthoorn.nl
 

 

 
Het laatste nieuws leest u in onze nieuwsbrief  Het Busselnieuws!