Zoeken
Welkom op de website van basisschool De Bussel
 
De Bussel wenst iedereen een hele fijne zomervakantie toe! Tot 29 augustus!
 


De Bussel, kleinschalig, betrokken, plezier, actief, sterk in pedagogische aanpak, ondernemend onderwijs, goede resultaten, gericht op de toekomst van uw kind! Zie ook onze activiteiten op onze  facebookpagina.


IPC en techniek! Creativiteit gevraagd om... uitvindingen te doen! Bedenk, ontwerp, maak, probeer, stel bij…
en dan…RESULTAAT! 


Techniek is een vliegwiel voor 21st century skills from TechniekTalent.nu on Vimeo.De Bussel werkt met het International Primary Curriculum (verder genoemd: IPC).  Hier leest u er meer over. Zie ook ons menu rechtsboven: IPC.

OBS De Bussel: de school met PIT!
 
Daar leer je met Plezier
Daar word je gewaardeerd op je Inzet en Talenten!
 Kinderen van nu zullen straks misschien een beroep uitoefenen dat nu nog niet bestaat. Hoe kunnen we hen daar zo goed mogelijk op voorbereiden? Op De Bussel zijn we ervan overtuigd dat hiervoor nieuwe ideeën bedenken, deze kunnen uitwerken en analyseren nodig is. Ook het kunnen formuleren van een eigen onderbouwde visie of zal een grote rol spelen. Hiervoor moet je over vaardigheden beschikken  waarmee je een probleem erkent of herkent en moet je tot een plan kunnen komen. Hoe breng je dit plan over en hoe werk je samen?  
 
Dit alles oefen en leer je op De Bussel. We onderzoeken en ondernemen, we leren technieken, we nemen risico’s en leren van fouten, we stellen goede vragen, we kijken naar ons leerproces, we leren op te lossen, we zetten ICT in, we realiseren samen ons doel!
 

Samen leven, werken en ontdekken op De Bussel!
Op onze school hechten wij grote waarde aan de volgende ankers: prima opbrengsten, duidelijkheid, structuur, rust en samen leven in het kader van de Vreedzame School. Op de ochtenden werken we
aan de basisvakken rekenen, spellen, lezen en taal. In de middag werken we aan de vakken Engels, topografie, wereldoriëntatie en creatieve vakken, dit alles binnen de methodiek IPC.
 
De Bussel staat bekend om zijn kleinschaligheid, de goede sfeer en een school te zijn waar ouders en
leerkrachten samen optrekken!

Nieuwsgierig naar onze school? Maak een afspraak voor een ‘rondleiding en gesprek op maat’ via 0229-233532! U bent van harte welkom op De Bussel! 

Francis Schruer
directeur
f.schruer@talenthoorn.nl
 

 

 
Het laatste nieuws leest u in onze nieuwsbrief  Het Busselnieuws!