We vinden het belangrijk dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen leervakken, creatieve vakken en sociale vorming. Wij hanteren op De Bussel dan ook de principes van 'De Vreedzame School'.

De Vreedzame School

04-10-2018
We vinden het belangrijk dat er een goed evenwicht wordt gevonden tussen leervakken, creatieve vakken en sociale vorming.
Wij hanteren op De Bussel dan ook de principes van 'De Vreedzame School'.
De Vreedzame School is een compleet programma voor basisscholen voor sociale competentie en democratisch burgerschap. Het beschouwt de klas en de school als een leefgemeenschap, waarin kinderen zich gehoord en gezien voelen, een stem krijgen en waarin kinderen leren om samen beslissingen te nemen en conflicten op te lossen. 
Meer informatie kunt u lezen op www.vreemdzameschool.nl.

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!