Actueel

Overzicht nieuws

Bericht 23 maart 2020

Beste ouders, verzorgers,

Sinds 16 maart zijn wij op al onze scholen gestart met het digitale afstandsonderwijs. Ook zijn er op diverse locaties in Hoorn opvanglocaties ingericht, voor kinderen die door het werk van hun ouders, gedurende de dag toch opgevangen moeten worden. De kinderopvang partnerorganisaties SKH, Berend Botje en 't Herdertje zorgen in de eerste instantie voor een dagprogramma. De teams worden gevormd door personeel uit opvang en onderwijs samen (pedagogische medewerkers opvang en indien nodig aangevuld met  leerkrachten en ondersteunend/assisterend personeel). Het gaat er om, de dag zo prettig gezond maar ook natuurlijk (speels) door te brengen met de groep wisselend samengestelde kinderen van alle leeftijden.  
 
De opvangteams zullen samen voor de dagopvang en (sociale) begeleiding van kinderen zorgen, waarbij kinderen altijd de gelegenheid krijgen om onderwijs op afstand te volgen van hun eigen school / leerkracht. Dit betekent in de praktijk dat de leerkrachten in een opvangteam geen lessen geven. De opvang biedt kinderen volop ruimte om via hun Chromebook of device (die zij zelf meebrengen naar de dagopvang) het afstandsleren van de eigen school te volgen. Leerlingen kunnen dus hun eigen boeken en materialen meebrengen om aan het schoolwerk te gaan. Het contact en de afspraken over het onderwijs op afstand verlopen altijd via de eigen school / leerkracht direct naar de ouders / verzorgers. Als er leerkrachten aanwezig zijn op de dagopvang zijn niet voor een lesgevende taak aanwezig.
 
Mocht u nog vragen hebben over het onderwijs aan uw zoon of dochter, tijdens deze uitzonderlijke periode, neemt u dan a.u.b. contact op met de leerkracht van uw kind.
 
Daarbij wensen wij u alle goeds in deze bijzondere weken, waarin we letterlijk samen - maar nu op afstand - voor de kinderen zorgen.  

 
Bert Groenewoud
BestuurderBericht 18 maart 2020

Informatie over thuisonderwijs
Beste ouders/verzorgers,

De afgelopen dagen is het team de hele dag bezig geweest om het thuis onderwijs te organiseren. Omdat dit voor ons nieuw is stonden wij voor een pittige uitdaging. We zijn er dan ook trots op dat het gelukt is om voor alle groepen thuisonderwijs aan te bieden. 

Hoe wordt het georganiseerd?
Afhankelijk van de groep is dit per week of per dag weergegeven. 

Voor de leerjaren 3 t/m 8 zullen de leerlingen een device nodig hebben. Indien uw kind niet kan beschikken over een device kunnen deze op school opgehaald worden. Mocht u gebruik willen maken van een Chromebook voor uw kinderen laat dit dan weten aan d.doezie@talenthoorn.nl, dan maken wij een afspraak. 

De Chromebooks zijn op te halen op dinsdag 17 maart tussen 15.00-18.00 en woensdag 18 maart tussen 8.20-10.00. In de bijlage stuur ik jullie de gebruiksvoorwaarde voor het lenen van de Chromebooks. 

Vanaf woensdag 18 maart vanaf 9.00 gaat het thuiswerken en de online instructies in. Het is uiteraard niet te vergelijken met het werk dat op een normale schooldag wordt aangeboden. We bieden het nodige aan om zo geen hiaten in de lesstof te laten ontstaan. Het is de bedoeling dat de leerlingen het werk echt maken en het niet zien als keuze. 

Leerjaar 1 en 2
Voor leerjaar 1 en 2 zal er wekelijks een bericht van de leerkrachten via Ouderportaal komen met tips en suggesties voor thuisonderwijs.

Leerjaar 3 en 4
Voor de leerjaren 3 en 4 verzorgen de leerkrachten via Google Classroom dat er werk, instructies en opdrachten klaarstaan. De leerlingen van leerjaar 3 hebben nog nooit met een voornaamachternaam@talenthoorn.nl account ingelogd bij Google. Sinds gisteren hebben we voor alle leerlingen van de leerjaar 3 het account geregeld. Via een apart bericht via het Ouderportaal ontvangen de ouders van leerjaar 3 een inlogcode en tijdelijk wachtwoord. 
Tevens zullen er in Google Classroom instructies klaarstaan via Google Hangouts Meet. Hier zal de leerkracht live de instructie aan de leerlingen geven. In de Google agenda staat het tijdstip waarop de instructies gegeven gaan worden.
De leerlingen van leerjaar 3 kunnen inloggen bij https://www.basispoort.nl/login/thuisgebruiker/ om te werken in de software van Veilig Leren Lezen. Ook heeft Veilig Leren Lezen thuis lessen klaargezet op de website. Kijk voor meer informatie op https://www.zwijsen.nl/in/thuislessen-veilig-leren-lezen

Leerjaar 5 t/m 8
Voor de leerjaar 5 t/m 8 verzorgen de leerkrachten via Google Classroom dat er werk en opdrachten klaarstaan. In de google agenda staat de dagtaak. Tevens zullen er in google Classroom instructies klaarstaan via Google Hangouts Meet. Hier zal de leerkracht live de instructie aan de leerlingen geven. In de Google agenda staat het tijdstip waarop de instructie gegeven gaat worden. 
Leerjaar 4 t/m 8 werken in Snappet. Vanuit huis kunnen de leerlingen het werk dat in de dagtaak staat maken. Mochten de leerlingen meer willen oefenen kan dit altijd via het + teken.
Om met Snappet te werken, heb je een tablet, laptop, computer of smartphone nodig die verbonden is met internet. Open een browser bijvoorbeeld Google Chrome en ga naar leerling.snappet.org. De leerlingen kunnen nu inloggen met hun gebruikersnaam en wachtwoord. 

 

De eerste keer inloggen bij Google Classroom

  1. Ga naar classroom.google.com en klik op Classroom.

  2. Voer je gebruikersnaam voornaamachternaam@talenthoorn.nl  in en klik op Volgende. 

  3. Voer je wachtwoord in en klik op Volgende.

  4. Lees het welkomstbericht als dat verschijnt en klik op Accepteren.

 

Deelnemen aan de online instructie via Google Hangouts Meet
1.  Ga naar classroom.google.com en klik op Classroom.

2. Voer je gebruikersnaam voornaamachternaam@talenthoorn.nl  in en klik op Volgende.

3. Ga naar schoolwerk.

4. Ga naar google agenda

5. Klik op Deelnemen aan Hangouts Meet

Voor specifieke vragen kunt u altijd een bericht sturen via het ouderportaal naar de leerkracht van uw kinderen. De meesten van ons zullen vanuit huis aan het werk zijn. De kinderen kunnen via Classroom ook contact leggen met hun leerkrachten. 

Met vriendelijke groet,
Debby Doezie
directeur obs De BusselBericht 16 maart 2020
Beste ouders en verzorgers,

Hierbij informeren wij u over de manier waarop wij de noodopvang vanaf morgen 17 maart regelen.

Wanneer kunt u een beroep doen op de noodopvang?

  • Als u een alleenstaande ouder bent met een cruciaal beroep.

  • Als beide ouders een cruciaal beroep hebben.

Klik hier voor de lijst met cruciale beroepen of vitale processen.

Als een van de ouders geen cruciaal beroep heeft, gaan wij ervan uit dat deze ouder de opvang regelt of dat de opvang in het eigen netwerk opgelost wordt. Ouders, wij vragen jullie om je hier echt aan te houden. We kunnen niet anders dan uitgaan van de informatie die jullie ons geven. Scholen en opvang zijn dicht. We bieden alleen noodopvang zodat ouders met een cruciaal beroep kunnen doorwerken. Als een van de ouders geen cruciaal beroep heeft en de opvang kan niet binnen het eigen netwerk geregeld worden, blijft de tweede ouder thuis. Dit betekent inderdaad dat veel werkgevers van niet-cruciale processen een probleem krijgen omdat hun werknemers thuis blijven. Dat is helaas op dit moment de realiteit.

Hoe wordt de noodopvang in Hoorn, Abbekerk en Koggenland geregeld? 

De noodopvang wordt van 7.00 - 18.30 uur, dus ook tijdens reguliere schooltijd, aangeboden op de volgende centrale plekken. U brengt uw kind daar dus zelf heen. 

Abbekerk (0-4 jaar)
SKH het Bloemenhuisje, Burg. P. Kromplein 6, Abbekerk

Koggenland (0-12 jaar):
SKiK Figaro, Middengouw 19, Ursem.

Hoorn wijk centrum en Grote Waal (0-4 jaar)
SKH de Bazzeroet, Berkhouterweg 17, Hoorn

Hoorn wijk centrum en Grote Waal (4-12 jaar)
SKH de Raccers, Joh. Messchaertstraat 3, Hoorn*
* Mariaschool biedt opvang tijdens schooltijd

Hoorn, wijk Kersenboogerd (0-12 jaar)
SKH Amiketoj, Timpaan 43, Hoorn

Hoorn, wijk Risdam, Zwaag, Blokker en Bangert Oosterpolder (0-4 jaar)
SKH de Kreek, Meetketting 3, Zwaag (Socrates zijde van het gebouw)

Hoorn, wijk Risdam, Zwaag, Blokker en Bangert Oosterpolder (4-12 jaar)
SKH de Kreek, Meetketting 1, Zwaag (Roald Dahl zijde van het gebouw)

Hoorn, speciaal basisonderwijs (4-12 jaar)
IKEC,  Scheerder 2, Hoorn

U kunt uw kind voor deze locaties aanmelden op de volgende manier:

  • Heeft u al opvang op een van de locaties van SKH of SKiK? Meldt uw kind dan aan op uw reguliere locatie. Wij zorgen voor plaatsing van uw kind op de lijst van de juiste noodopvanglocatie. U ontvangt daar via het ouderportaal een bericht over.

  • Heeft u nog geen opvang op een van de locaties? Stuur dan een mailbericht naar plaatsing@kinderopvanghoorn.nl onder vermelding van uw telefoonnummer, naam en leeftijd van uw kind(eren) en wij nemen contact met u op.

De opvang wordt aangeboden door een team van pedagogisch medewerkers en leerkrachten van de verschillende basisscholen. Mocht het aantal kinderen te groot worden, kan besloten worden om nog een noodlocatie toe te voegen. In dat geval wordt u daar direct over geïnformeerd. 

Als u vragen heeft over het bovenstaande, is het informatienummer 0229-285858.

Met vriendelijke groet,

Bert Groenewoud 
Bestuurder Stichting Talent voor openbaar basisonderwijs Hoorn 

Gea Koops 
Bestuurder Stichting Penta voor bijzonder onderwijs Hoorn 

Marjan Terpstra 
Directeur-bestuurder Stichting Kinderopvang Hoorn en Stichting Kinderopvang Koggenland

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!