Ouderbijdrage

Ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage voor het schooljaar 2018-2019 bedraagt €30,- per leerling voor het hele schooljaar. De vrijwillige ouderbijdrage wordt gebruikt voor onder andere:

 • de diverse schoolsporttoernooien
 • dagjes weg met de kinderen (zoals bijvoorbeeld MAK, theatervoorstellingen, etc.)
 • bezoeken van musea
 • organisatie van projecten
 • het eindfeest voor de hele school
 • het sinterklaasfeest
 • het kerstfeest met o.a. het kerstdiner in de Nadorst
 • de musicalavond voor groep 8
Onderstaand treft u de bedragen aan voor schooljaar 2018/2019:
 • kinderen volledig schooljaar € 30,00
 • kinderen na 1 januari 2019   € 15,00
 • kinderen na 1 april 2019       € 7,50

De bijdrage kunt u overmaken op bankrekeningnummer NL66 RABO 0307 7607 58 , ten name van Ouderraad OBS De Bussel te Blokker onder vermelding van de naam van uw kind/kinderen en de groep. We hopen dat wij uw bijdrage zo spoedig mogelijk mogen ontvangen.  
Indien u de ouderbijdrage niet kunt of wilt betalen verzoeken wij u vriendelijk om contact met de directeur op te nemen. Mogelijk kunnen we dan met elkaar tot een oplossing komen.

De ouderbijdrage wordt niet gebruikt voor het schoolreisje/schoolkamp aan het einde van het schooljaar. Hiervoor betaalt u een aparte bijdrage. Informatie hierover wordt door de school verstrekt.

Voor vragen kunt u mailen naar: or.obsdebussel@talenthoorn.nl


 

Kind aan het woord

Je leert hier heel veel en het is leerzaam!